ponedjeljak, 31. kolovoza 2020.

Inner reading...

 
Inner reading
brooch
Unutarnje čitanje
broš

Inner reading
necklace
Unutarnje čitanje
ogrlica

collection inspired by the introspective time we have all experienced, especially this year.
Except a lot of focused work at the bench in the company of my tools and thoughts, mostly my work consists of observing, reflecting, introspecting, taking macro into micro and vice versa. Maybe it does not look like that at the first sight, but there is always a story behind the piece.

kolekcija inspirirana introspektivnim vremenom koje smo svi doživjeli, posebice ove godine.
Osim vrlo fokusiranog rada u ateljeu u društvu alata i misli, moj rad uglavnom se sastoji od promatranja, odražavanja, introspekcije, transformacije iz makro u mikro i obrnuto. Možda ne izgleda tako na prvi pogled, ali uvijek postoji priča iza djela.

Nema komentara:

Objavi komentar