ponedjeljak, 12. prosinca 2016.

7.artOmat 2016
sa zadovoljstvom Vas pozivamo na 7. artOmat, nekonvencionalan umjetnički sajam
otvorenje sajma 16.12.2016., petak u 19h
Meštrovićev paviljon, Dom HDLU-a, Trg žrtava fašizma 16, Zagreb"artOmat – sajam nekonvencionlanih umjentičkih premdeta koncipiran je kao platforma koja afirmira različite aspekte umjetničkog stvaranja i kreativnog izražavanja. Posjetiteljima artOmat želi omogućiti priliku za kreativnim izražavanjem i edukacijom, mogućnost kupnje originalnih predmeta, podržavajući pritom mikro-proizvodnju koja rezultira statistički rijetkim i individualiziranim proizvodima. artOmat povezuje različite sudionike kreativne scene, potiče kolaborativne umjetničke projekte te ima za cilj inspirirati publiku putem jedinstvenih i interaktivnih događanja aktivno sudjelujući u razvoju kulturne scene grada u vrijeme Adventa u Zagrebu. Za sudjelovanje na artOmat-u izlagači se prijavljuju putem natječaja, a sve prijave ocjenjuje stručni žiri. Svake se godine predstavi 70 i više izlagača, a ulaz na sajam, kao i sav popratni sadržaj, posjetiteljima je besplatan."


"artOmat – an unconventional artistic fair was designed as a platform that promotes various forms of artistic creation and creative expression. To its visitors, artOmat wants to provide an opportunity for creative expression and education where they also get a chance of buying original presents for Christmas, while supporting micro-production with statistically rare and individualized products. artOmat connects various associates of creative scene (art, craft, design), encourages collaborative Art projects, and aims to inspire the audience through a unique and interactive events participating actively in the development of the cultural scene during the Advent of Zagreb. For participation in artOmat, exhibitors apply through a competition and the jury assesses all the applications. Each year, over a 70 exhibitors are presented, and the entrance to the fair, as well as any supporting content, is free for all the visitors."

Radno vrijeme / Working hours:

petak / 16. prosinac 2016. / 19 h / otvorenje

Friday / 16 December 2016 / 7 p.m. / opening

subota – nedjelja / 17. – 18. prosinac 2016. /  11 – 21 h

Saturday – Sunday / 17 – 18 December 2016 / 11 a.m. – 9 p.m. 

ponedjeljak – petak / 19. – 23. prosinac 2016. / 12 – 21 h

Monday – Friday / 19 – 23 December / 12 p.m. – 9 p.m.

ULAZ SE NE NAPLAĆUJE / ENTRY IS FREE.

From the new collection  SimpleLine 

Nema komentara:

Objavi komentar